Debuxan a composición da futura xunta directiva de EGANET

martes, 23 de marzo do 2010

A Asociación de Empresas Adicadas a Internet (EGANET), pechou o seu prazo de presentación de candidaturas á súa xunta directiva, recibindo unha única proposta na que a presidencia recae en Víctor López (AVA), a vicepresidencia 1ª en Daniel Cerqueiro (Galinus), a secretaría en Alejandro Lamas (Sixtema) e a tesourería en Calos García (Isenda), refrendándose esta composición na Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o vindeiro xoves en Compostela.

PUBLICIDADE