Telefónica Empresas desenvolve unha plataforma de analítica de vídeo na nube

xoves, 1 de decembro do 2022 Redacción

Telefónica Empresas mellorou as capacidades de Computer Vision, o sistema integral que permite ás máquinas entender que contén unha imaxe, procesala e extraer conclusións grazas ao uso da intelixencia artificial e a análise de datos. Desta forma, obtense información en tempo real que ten infinidade de posibilidades, como optimizar os procesos de produción ou abaratar os procedementos.

A plataforma na que se integrou Computer Vision inclúe todos os elementos necesarios para despregar solucións de xestión e analítica de vídeo aplicados a procesos. Desde a subministración e instalación de diferentes tipos de cámaras, como as termográficas; de alta velocidade ou as integradas en todo tipo de soportes, como os drons; ata o despregamento de comunicacións e infraestruturas na nube.

A plataforma cloud, que aproveita as capacidades de Telefónica Tech, facilita aos seus usuarios desenvolver economías de escala e abordar proxectos desde un número reducido de cámaras, optimizando os custos nos casos que requiren un maior despregamento. E para iso conta cun modelo de pago por uso nunha única cota mensual. Tamén aproveita mellor as vantaxes que ofrece a 5G, onde a información viaxa a máis velocidade e as decisións pódense tomar máis rapidamente. E todo iso mantendo a información sempre segura.

Algún dos casos de despregamento rápido que se inclúen en Computer Vision de Telefónica fan referencia a:
– O Control loxístico. Esta tecnoloxía permite localizar unha carga nun almacén ou similar mediante unha imaxe. E en caso de ser necesario pode achegar un clip de vídeo que garante o momento no que se carga o camión e garante que non houbo modificacións desde entón. Uns datos moi útiles se hai algún problema coa mercadoría.
– A Detección de lume e fume. Esta solución detecta o tamaño da chama ou do bloque de fume a bastante distancia, o que permite coñecer con precisión a situación dun posible incendio que se produciu fóra da empresa e avisar aos servizos de seguridade en caso necesario.
– A Optimización dos procesos manuais. Grazas a Computer Vision de Telefónica pódese organizar mellor o traballo, identificando cantos empregados están a traballar en cada unha das áreas ou en que departamentos hai pescozos de botella.
– O Control de contedores. Neste caso pódese monitorizar a descarga e recolocación grazas ás cámaras colocadas nos guindastres que gravan 24×7 a recepción e colocación dos contedores e palés, podendo demostrar quen se ten que facer cargo dos danos, se estes tivesen lugar.
– O Control volumétrico. Utilízase para realizar a lectura de etiquetas da carga introducida en almacéns, calculando o volume real e cubicado da mesma, xa que hai veces en que a primeira lectura é inferior á real.
– O Control de calidade. Posibilita, en contornas industriais, verificar que o produto cumpre os criterios de calidade esixidos en canto a tamaños, formas, danos, etc., integrándose coa liña de produción para clasificar ou refugar os produtos defectuosos.
– A Transcrición de información de voz a texto. Algo moi útil en plenos de Concello, xuízos, roldas de prensa e outros casos similares nos que haxa que acceder con posterioridade e coa máxima precisión posible ao contido transcrito en determinados puntos.
– O Cálculo de persoas e animais. Para evitar aglomeracións e controlar o aforo, ou para ver o grao de #estrés nos animais nos seus traslados.

Computer Vision de Telefónica tamén pode ser utilizado por empresas que requiran proxectos a medida ou que non deban ser despregados sobre a nube por diversos motivos, como pode ser a necesidade de adaptarse á política de privacidade da compañía. Nestes casos, despregaranse as capacidades nas súas instalacións.

PUBLICIDADE