A banda larga española continúa a ser das máis caras de Europa

venres, 18 de maio do 2007

Un estudo da OCU sobre os prezos de conexión á Rede realizado en 8 países europeos e presentado no Día da Internet amosa que España continúa a ser un dos países máis caros da U.E. no acceso á Rede por banda larga.
Comparando ofertas combinadas de tarifa plana de telefonía fixa e Internet atopamos que a oferta máis barata en España é de 39,03 euros fronte ós 25,45 euros da oferta portuguesa.
A OCU considera que o elevado prezo é un dos principais atrancos que teñen os usuarios para o acceso á Rede, especialmente se temos en conta que o poder adquisitivo dos cidadáns españois é inferior ó do resto de Europa.

PUBLICIDADE