Medra o software libre nas PEME e nas microempresas galegas

xoves, 20 de abril do 2017 Fernando Sarasketa

A presenza de software libre nas nosas empresas segue a medrar. As razóns continúan a ser moitas e variadas, pero case todas elas teñen relación directa co menor custe, coa total dispoñibilidade, coa ampla marxe de adaptación e, tamén, cunha calidade crecente nos produtos e servizos open source (unha boa parte deles equiparando ou mesmo superando ás opcións privativas). Este crecemento vén de ser constatado novamente polo observatorio galego OSIMGA, que no seu informe (en formato PDF) sobre 2016 (unha análise da presenza de código aberto nas empresas informáticas e nas PEME galegas en xeral) sinala que máis do 85% das empresas galegas de máis de 10 traballadores e a metade das microempresas empregan xa recursos con licenzas libres.
O informe salienta tamén que as PEME galegas superan a media do Estado no emprego do software libre, emprazándose no noveno posto da clasificación española, por diante de comunidades como Madrid, Catalunya ou Euskadi. Ademais, no caso concreto do sector TIC galego, o uso dos software libre elévase un 87,2%.
As aplicacións libres con maior implantación nas empresas galegas seguen a ser os navegadores de Internet e as aplicacións ofimáticas libres, cun aumento de 2,1 puntos entre as grandes empresas con sede na nosa Comunidade e de 3,7 puntos entre as microempresas. Ademais, un 22,3% destas usan xa sistemas operativos open source, experimentando esta taxa unha suba de 3,7 puntos, que en palabras do observatorio OSIMGA, é o maior incremento dos últimos catro anos.
A investigación tamén reflicte que das firmas TIC galegas que se adican á venda de software, máis da metade (55,6%) ofertan produtos de software libre aos seus clientes. Os programas desta índole máis ofertados son os sistemas de xestión de contidos de portais e páxinas de web, os sistemas de xestión de bases de datos e os servidores web. A oferta libre supera á privativa no ámbito dos xestores de contidos de portais e webs, no ensino a distancia (eLearning) e no comercio electrónico.

PUBLICIDADE