Despega o proxecto Smarnet para impulsar no noso litoral a pesca intelixente

mércores, 18 de maio do 2016 Redacción

Os días pasados o proxecto-consorcio Smarnet (dirixido a aplicar o concepto e características propias das contornas smart no ámbito litoral e da pesca) emitiu novos e importantes partes informativos de actividade. Segundo puidemos saber, as catro empresas galegas implicadas na iniciativa (SIVSA, Scio IT, Itelsis e Ocean Vision) xa traballan arreo na súa construción, xunto con Gradiant e o Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR). O proxecto materialízase este mesmo ano, coa presentación dos primeiros prototipos.
Como lembraremos, Smarnet obtivo recentemente o financiamento preciso para o seu pulo. Concretamente, recibiuno do programa FEDER Innterconecta (xestionado polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial, o CDTI). A empresa líder do consorcio é SIVSA e, segundo informou a propia empresa recentemente, a iniciativa pretende “dar forma a unha plataforma baseada na tecnoloxía Fiware que dea soporte ao desenvolvemento de aplicacións e servizos asociados ao ámbito litoral-costeiro, tanto para o ámbito profesional como para o público xeral”.
A un nivel máis concreto, estas aplicacións e servizos permitirán aos profesionais facer cousas como rendibilizar ao máximo as súas actividades pesqueiras: saberán se un lugar e tempo determinado son acaídos para encetar o seu labor, se hai elementos non previstos que poidan entorpecer a seguridade e a navegación, o tempo exacto que vai acompañar unha xeira de traballo, os prezos actuais das especies, etc. Tamén poderán levar a cabo accións integrais de xestión e control dos buques e equipamentos dos que dispoñen, facendo fincapé na súa dispoñibilidade e na súa seguridade.
Segundo informan dende a coruñesa Scio IT, o alicerce de Smarnet é a ferramenta creada para controlar os labores realizados na reserva mariña dos Miñarzos, focalizándose a dita tecnoloxía en permitir á Xunta localizar a situación e actividade dos buques alí faenando. Con Smarnet, engade, romperanse límites e, polo tanto, xa non será a Administración Autonómica a única que poderá ter acceso a estas tecnoloxías: os profesionais dos barcos poderán subir información e acceder a ela, ao xeito dunha rede social onde a información actualizada en tempo real é unha das súas principais razóns de ser. Nesta vertente de Smarnet xogará un papel importante o sistema Safe to Sea (S2S), unha tecnoloxía de Scio con capacidade para lanzar aos servizos de urxencia alertas automáticas e inmediatas sobre caídas de mariñeiros e navegantes ao mar.
Segundo sinalou no seu día SIVSA, Smarnet preséntase como unha plataforma que permitirá unificar o acceso a datos marítimos e pesqueiros e crear aplicacións de valor engadido dunha maneira sinxela, estandarizada e flexíbel en relación a cambios e adaptacións outras contornas. Con este último obxectivo, o proxecto conta coa “importante colaboración” de centros tecnolóxicos como o Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR) e o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións (Gradiant).
Respecto das respectivas contribucións de cada empresa participante, Scio achegará sobre todo a parte do soporte tecnolóxico e electrónico, en definitiva os equipos que posibilitarán o uso da plataforma dende o barco. O cometido de SIVSA, pola súa parte, centrarase principalmente en deseñar e desenvolver a dita plataforma central e o seu software, amais do centro de control. Itelsis fornecerá a vertente de comunicacións e Ocean Vision o seguimento e xestión altamente eficaz das artes pesqueiras empregadas.

PUBLICIDADE