As capacidades de I+D do CITIC oriéntanse a contornas smart e retos sociais

luns, 11 de xullo do 2016 Redacción

Exterior do centro de investigación TIC con sede no Campus da CoruñaDentro da Área Tecnolóxica de Arquitectura de Computadores, Sensórica e Comunicacións do CITIC desenvólvense proxectos relacionados con comunicacións sen fíos e 5G, localización e posicionamento en interiores, computación na nube, HPC (Computación de Alto Rendemento, polas súas siglas en inglés High Performance Computing) e sistemas distribuídos, computación gráfica ou testeo de software, entre outros. Esta Área, xunto ás outras dúas sobre as que se estrutura o Centro -Ciencia de Datos e información e Percepción, Cognición e Iteración- desenvólvense de maneira transversal sobre dous sectores funcionais: as contornas smart e mailos retos sociais.
A devandita organización responde á aposta do CITIC por sacar o maior partido ás súas capacidades de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (I+D+i), impulsando a cooperación entre empresa e universidade, así como a comunidade científica internacional.
Nesta liña, o Centro de Investigación TIC (CITIC) da Coruña leva anos traballando en proxectos que teñen unha base común: a tecnoloxía LiDAR -Light Detection and Ranging-, unha técnica que está a revolucionar todos os sectores de actividade, xa que permite determinar a distancia desde un emisor láser a un obxecto ou superficie mediante pulsos de láser, de tal maneira que estes poidan reproducirse nun mapa.
Un proceso LiDAR dá como resultado unha nube de puntos do terreo escaneado que pode acubillar até miles de millóns deles, creando unha representación tridimensional do mesmo practicamente en tempo real. Trátase dunha base de datos de vértices nun sistema de coordenadas tridimensional, e os devanditos vértices representan puntos das superficies dos obxectos escaneados, que ademais poden acompañarse doutros datos, como a cor ou o índice de reflectividade. Atopámonos, pois, ante un gran reto en canto ao tratamento de grandes volumes de información.
Margarita Amor López é unha das investigadoras principais da Área Tecnolóxica de Arquitectura de Computadores, Sensórica e Comunicacións do CITIC, e leva varios anos traballando nun tecnoloxía de visualización de datos LiDAR na que se está a desenvolver unha aplicación web multiplataforma que permite a presentación e a interpretación a partir de datos LiDAR. O proxecto VGLiDAR, como así se coñece, incorpora ademais xeolocalización, cálculo e visualización dos datos de acordo a diversas propiedades, realidade aumentada ou a posibilidade de medir xeometrías marcadas polo usuario sobre unha imaxe en concreto, tales como alturas, traxectos, áreas ou volumes.
Esta aplicación ten, entre as súas principais novidades, a súa capacidade para adaptarse a todo tipo de dispositivos móbiles: computadores, tabletas, teléfonos, etc. “A visualización interactiva e en tempo real permitiranos navegar por unha realidade aumentada, de grandes terreos”, afirma Margarita.
E é que este proxecto exponse, nun inicio, para ser aplicado ao ámbito da enxeñaría agrónoma, aínda que hoxe en día podía ser de gran utilidade no ámbito das Cidades Intelixentes. Neste sentido, a tecnoloxía LiDAR achega unha vantaxe moi significativa respecto doutras, e é que os datos poden ser adquiridos en condicións atmosféricas non de todo favorábeis, por exemplo momentos nocturnos ou de visibilidade reducida.

PUBLICIDADE