Medra o uso do software libre nas microempresas galegas

xoves, 9 de maio do 2019 Redacción

Seis de cada dez microempresas galegas emprega software libre, experimentando un aumento do 10,3% no último ano, segundo datos recollidos nos dous estudos sobre o uso de software libre nas empresas e nas empresas informáticas de Galicia no ano 2018, publicados hoxe polo OSIMGA.
No caso das empresas de 10 ou máis empregados, a porcentaxe supera o 87%, por riba da media española, o que sitúa a Galicia no quinto posto da comparativa por Comunidades Autónomas, por diante de Madrid, Cataluña ou País Vasco. No caso concreto do sector TIC galego o uso do software libre xa acada o 89,7%.
As aplicacións libres con maior implantación nas empresas galegas seguen a ser os navegadores de Internet e as aplicacións ofimáticas libres. Non obstante, o maior incremento produciuse nas aplicacións relacionadas co software de seguridade, plataformas de aprendizaxe ou servidores de correo electrónico.
O uso do software de seguridade, plataformas de aprendizaxe, servidores de correo electrónico libres medrou tanto en microempresas (27,1%) como en empresas de 10 ou máis traballadores con actividade en Galicia (41,2%), ocupando o segundo posto na comparativa por Comunidades Autónomas.
O sector servizos confírmase como o que máis uso realiza do software libre, independentemente do tamaño das empresas. Nas microempresas o uso de aplicacións libres supera o 64% das entidades e nas empresas de 10 ou máis empregados sitúase por riba do 90%.

PUBLICIDADE