Xeopesca lanza un informe onde critica a forte dependencia das Comunidades de Madrid e Galicia ao software privativo

martes, 23 de febreiro do 2021 S. P.

Sede do Goberno da Comunidade de Madrid nunha imaxe da Wikipedia

A asociación galega Xeopesca, centrada no impulso e o desenvolvemento do software libre, está a dar forma a relevantes estudos comparativos sobre os custes que representa para as administracións a adquisición de programas privativos en contraposición coas importantes diminucións e aforros que poría en xogo unha aposta firme polas ferramentas non privativas. A asociación está a poñer o foco no caso madrileño e no caso galego.
Para o caso galego, Xeopesca solicitou a AMTEGA información sobre o convenio subscrito con Microsoft no ámbito educativo. En paralelo, fixo unha petición as diferentes comunidades autónomas para coñecer e comparar o contexto tecnolóxico e a implantación das tecnoloxías libres versus privativas. O 17 de febreiro de 2021 tiveron a resposta da Comunidade de Madrid, que se ben achegou información incompleta (non se forneceron datos que permitisen coñecer a evolución tecnolóxica na situación da pandemia, onde foi fundamental o uso de ferramentas online para realizar o teletraballo), si que ten utilidade para verificar a forte dependencia da Administración madrileña con respecto a Microsoft Ibérica.
Segundo se fai saber no informe de Xeopesca, dos datos ofrecidos descóbrese que Microsoft Ibérica facturou nese período 2.479.871,42 €. Tamén que a facturación e case constante e repetitiva de forma mensual entre outubro de 2016 e agosto de 2017 o importe sempre foi de 86.582,05. Posteriormente prodúcese unha rebaixa 17.968,39 € na facturación mensual sendo un total de 68.613,65.
Dende o Goberno infórmase a Xeopesca que o devandito gasto afecta a 80.000 postos pero sen indicar a anualidade, “o cal imposibilita coñecer con exactitude o facturado por Microsoft por posto anualmente”. A asociación sinala que “se temos como referencia o ano 2017 Microsoft cobrou por cada equipo 12,09€ anualmente, mentres no 2018 sería de 10,29€ anuais”.
Ano Importe
2016 346.328,20 €
2017 967.111,04 €
2018 823.363,88 €
2019 343.068,30 €
Total 2.479.871,42 €
Xeopesca tamén fai saber que ao gasto polos produtos privativos de Microsoft cómpre engadir o facturado a outras empresas socias da dita multinacional que funcionan como fornecedoras do seus servizos. O importe total facturado por estas consultoras é de 17.758.037,62 €. Se obtemos o promedio de gasto facturado por posto de traballo obtemos que no 2017 facturouse 50,71€/ano por equipo e no 2018 un total 67,11€/ano por equipo. No informe dise que destas empresas a principal beneficiada sería Seidor, “abranguendo o 70,7% do gasto por un importe de 12.557.424,18 €”.
Tamén se explica que para estas firmas o concepto de facturación resúmese en tres alternativas: actualización dun sistema, subscrición de licenzas que supoñen a gran maioría das facturas e unha terceira opción que se presenta nun único rexistro que é o mantemento de programas de Microsoft.
Xeopesca opina que “no referente ao estudo de alternativas aos produtos de Office365 sorprende que se fale de probas de concepto con alternativas libres con resultados negativos polos usuarios”, non achegándose información sobre criterios, obxectivos, plans de seguimento e mellora e tamén da formación correspondente aos usuarios. A Comunidade argumenta ter tido en conta, para esta decisión, “a nula interoperabilidade de aplicativos propios que foron deseñados en exclusiva para o ecosistema das aplicacións Microsoft”. No documento remitido dise: “El segundo motivo se fundamenta en la imposibilidad de integración de otras herramientas ofimáticas independientes de la suite de Microsoft en distintas aplicaciones de la Comunidad de Madrid, tales como Gestión Procesal o Historia Médica”.
Todo o devandito, explica Xeopesca, indica ás claras “a forte dependencia tecnolóxica da administración cun modelo de negocio e de ecosistema de aplicativos pechado e pouco interoperábel”.
No referente ao almacenamento da información na nube de Microsoft Office365 confírmase o que a asociación sospeitaba: “O almacenamento principal é en servidores externos aos Centros de Procesamento de Datos da institución, é dicir servidores de Microsoft”.
O caso galego
Xeopesca fixo saber que ten pendente recibir unha documentación análoga solicitada á Xunta de Galicia e a AMTEGA no referente aos servizos e produtos contratados. A asociación lembra a este respecto que “en 2019 fíxose público o dispendio económico de 13,5 millóns de euros en licenzas de código pechado e que tivo como reacción o manifesto Polo Software Libre na Educación Galega”. Na súa comparación dos gastos de ámbalas Comunidades Autónomas, o informe de Xeopesca indica que a Galicia corresponderíanlle 13,5 millóns só no 2019 e a Madrid 17,7 millóns no período 2015-2019. E rematan: “O noso colectivo ve incrementada a nosa preocupación no gasto de solucións privativas e a ausencia de políticas reais na implantación de tecnoloxías libres”.

PUBLICIDADE